Disclaimer

Deze website en haar webpagina’s worden onderhouden door NS Stations, zij stelt via deze site informatie beschikbaar over de diensten die zij verleent.

NS Stations en haar werknemers doen hun uiterste best deze site, webpagina’s en bijbehorende inhoud zo correct mogelijk te (doen) laten zijn. Dit is en blijft echter mensenwerk en NS Stations staat derhalve niet garant dat de inhoud van de site en haar webpagina’s compleet foutloos is.

NS Stations is niet aansprakelijkheid voor geleden schade door u en/of derden door het bezoeken van deze site of door een wijziging, onbeschikbaarheid, onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud van deze site.

Ook geeft NS Stations geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via links of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

NS Stations geeft tevens geen garantie en/of waarborg dat de inhoud van de door haar onderhouden webpagina’s geschikt is voor een gebruik ander dan het door NS Stations bedoelde gebruik.